BiH    |    ENG
“Zeleni se menadžment zaštićenih područja u prekograničnoj regiji Srbiije i Bosne i Hercegovine”
Uvodna radionica
U period od 1. do 3. juna 2011. godine u Sremskoj Mitrovici je održana je prva Radionica u okviru projekta “Zeleni se menadžment zaštićenih područja u prekograničnoj regiji Srbiije i Bosne i Hercegovine” ,koji se realizuje kroz Program IPA prekogranične saradnje Srbije i BiH. Radionici je prisustvao 51 predstavnik iz obje zemlje.

Radionica  se organizovala  sa ciljem predstavljanja planiranih projektnih aktivnosti kao i rezultata analize trenutnog stanja zaštite priode, upravljanja zaštićenim područjima i razvoja eko turizma u prekograničnoj regiji Srbija- BiH. Posebna pažnja je  posvećena postojećim i potencijalnim ulogama nevladinih organizacija ali i menadžera zaštićenih područja,u procesu lokalnog održivog ekonomskog razvoja.

Radionici je iz Bosne i Hercegovine prisustvovalo 18 predstvanika NVO-a ,Javne ustanove Zaštićena područja Kantona Sarajevo,Javne ustnove Nacioanlni park Sutjeska,lokalnih vlasti,turističkih zajednica te angažovani konsulatnti na izradi Analize postojećeg stanja u zaštićenim područjima i izrade Smjernica za integrisano upravljanje i razvoj ekoturizma u zaštićenim područjima.

Sa srbijanske strane ,Radionici je prisustvovalo još 33 predstavnika ekvivalentnih institucija iz Sbije ,NVO-a  i konsultanti na izradi zajedničke Studije I.Svim učesnicima je podijeljen radni materijal –prezentacije konsultanata i dva Projekt menadžera.