BiH    |    ENG
SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Direkcije programa za žene Grada Barcelone u Sarajevu


Zadovoljstvo nam je da vas obavjestimo da su u organizaciji Fondacije lokalne demokratije, u Sarajevu, boravile predstavnice Direkcije programa za žene Grada Barcelone.

 

Predstavnice Direkcije bile su  su u radnoj posjeti u cilju prezentacije iskustava  i realizacije radionica o sistemskim rješenjima  i praktičnim  iskustvima grada Barcelone na teme:  Nasilja među mladima i Nasilja nad ženama.

 

26. i 27 maja realizovane  su radionice  za predstavnike određenih nevladinih organizacija i službenika  centara za socijalni rad općina JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, na temu: Nasilje  među mladima,

 

28. maja održana je sesija za predstavnike instucija BiH, Federcije i Kantona Sarajevo  gdje je predviđena prezentacija institucionalnog odgovora grada Barcelone na problem nasilja nad ženama. 

Navdene  aktivnosti su doprinos na  ukazivanju  sve prisutnijeg problema nasilja, te nasilničkog ponašanja, široj javnosti, u cilju njegovog  preveniranja.