BiH    |    ENG
POZIVNICA ZA KONFERENCIJU
„Saradnjom do efikasnije pomoći žrtvama nasilja u Bosni i Hercegovini“
Udruženje „Žena BIH“ Mostar i Sigurna mreža u partnerstvu sa TACSO BIH – Tehnička podrška organizacijama civilnog društva, imaju zadovoljstvo pozvati Vas da učestvujete na konferenciju „Saradnjom do efikasnije pomoći žrtvama nasilja u Bosni i Hercegovini“, koja će se održati 24.06.2010. godine u hotelu Bosnia u Sarajevu.

 Konferencija se sprovodi u okviru istoimenog projekta, koji ima za cilj: Uspostaviti stratešku saradnju između nevladinih organizacija i institucija u cilju osiguranja sveobuhvatne pomoći i podrške žrtvama nasilja na području čitave Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je: doprinijeti postizanju jednakog tretmana za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini kroz zajedničku Platformu akcije nevladinih organizacija i institucija vlasti.

 

Konferencija će okupiti oko 100 predstavnika/ca nevladinih organizacija,  predstavnika/ca vlasti i međunarodnih organizacija angažovanih na borbi protiv nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini.

 

Konferencija se sastoji iz tri panela: 

1. Nasilje u porodici prema izvještajima entitetskih Gender centara

2. Implementacija FIGAPa 

3. Prezentacija Sigurne mreže i njeni planovi

 

Radni jezici konferencije će biti: Bosanski/Hrvatski/Srpski.

Troškove noćenja u hotelu Bosnia za 23.6.2010.g. (za učesnike izvan Sarajeva), hrane i osvježenja te putne troškove, samo za organizacije civilnog društva u iznosu od 0,20 KM po km, snose organizatori. 

 

U prilogu ćete naći Prijavni obrazac za konferenciju te vas ljubazno molimo da isti popunite i vratite nazad na fax 036 558 526.

Dnevni red konferencije i kao i spisak pozvanih učesnika ćemo Vam poslati nakon što dobijemo potvrdu o učešću.

Za sve informacije možete se obratiti na Udruženje „Žena BIH“ Mostar  036 550 339.

 

U nadi da ćete se odazvati našem pozivu i prisustvovati konferenciji srdačno vas pozdravljamo!