BiH    |    ENG
Uličnu kampanja pod nazivom “Odlučujmo ravnopravno!” na Opštim izborima 2010.godine.
Ulična kampanja "Odlučujmo ravnopravno!"
Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Udruženjem Građanki “Žene ženama” i Fondacijom lokalne demokratije organizuje

Kampanja ima za cilj animiranje biračkog tijela za veći izlazak na izbore i animiranje biračkog tijela da svoj glas daju i ženama kandidatkinjama kako bi se postigli Europski standardi  i zahtjevi Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH prema kojima u parlamentima  žene i muškarci trebaju odlučivati ravnopravno, što u bosanskohercegovačkim prilikama znači izbor većeg broja žena (najmanje 40%) u svaki od parlamenata za koji  se provode izbori. 

 

Ulična kampanje će se održati 

 

petak, 01,10.2010. Ispred BBI Centar u periodu od 12 do 14 sati. 

 

Tokom ulične kampanje planirana je podjela plakata i drugog promotivnog  materijala građanima. Osim aktivistkinja nevladinih organizacija u kampanji će  učestvovati žene kandidatkinje, građani i građanke. 

 

Molimo Vas da svojim prisustvom date doprinos ispunjenju postavljenih ciljeva ulične  kampanje. Za sva dodatna pitanja u i tokom provođenja kampanje možete kontaktirati Lejlu Hodović – 033 665 883 ili 063 661 920.