BiH    |    ENG

„Podrška ženama-žrtava rata“
U realizaciji je projekat pod nazivom „Podrška ženama-žrtava rata“ finansiranog od UNFPA (Populacijski Fond Ujedonjenih Nacija).

U okviru projekta  „Podrška ženama-žrtava rata“ finansiranog od UNFPA realizuju se  edukacije za žene-žrtva rata, (1992-95. u BiH), u cilju upoznavanja i informisanja ove populacije sa  socijalnim i zdravstvenim pravima koja im pripadaju na osnovu postojećih zakona.  Edukacije se realizuju u saradnji sa Udruženjem građanki „Žena žrtva-rata“ i to  u Sarajevu i Goraždu.