BiH    |    ENG

Članstvo u Evropskom Vijeću za Izbjeglice i emigrante
Dana 26.10.2010. godine Fondacija lokalne demokratije (FLD) je postala član Evropskog Vijeća za Izbjeglice i Egzil (European Council on Refugees and Exiles – ECRE). Time je FLD postala dio paneuropske mreže nevladinih organizacija, koja djeluje od 1974. godine, s ciljem da ojača položaj izbjeglica te ukaže na njihove potrebe u zemljama koje su im domaćini unutar Europe.

Mreža ECRE je posvećena organizacijama koje promovišu položaj izbjeglica, sa nastojanjem da se organizacije iz cijele Europe uvežu u alijansu, dajući snagu individualnom radu pojedinih organizacija, ali i kolektivnom utjecaju na politike azila i izbjeglica u zemljama Europe i šire. To znači da ECRE nastupa u ime velikog broja nevladinih organizacija, utjecajući velikom snagom na političke ciljeve i odluke zemalja, unija, vladinih i nevladinih tijela.  Detalje o ovoj mreži možete naći na: www.ecre.org 

 

Izuzetna nam je čast učestvovati u radu ECRE i imati priliku da podijelimo znanja i iskustva sa organizacijama kao što su: 

Irish Refugee Council

Hungarian Helsinki Committee

Helsinki Foundation for Human Rights

ICMC (International Catholic Migration Commission)

Irish Refugee Council

Dutch Council for Refugees

Amnesty International EU Office

Refugee Studies Centre

Spanish Red Cross

Croatian Law Centre

Grupa 484

 

- te sa mnogim drugim organizacijama, čija iskustva svakako unapređuju rad ne samo FLD-a, nego i politiku Bosne i Hercegovine kao europske zemlje.