BiH    |    ENG

Priručnik
Prirucnik o međunarodnoj zaštiti (azilu) u BiH i Priručnik o pravima osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH.

Na dan 14. decembra  2010. godine, UNHCR obilježava 60-tu godišnjicu 

od donošenja UN Rezolucije na osnovu koje je usvojena Konvenciju o 

statusu izbjeglica.  Tim povodom,  Predstavništvo UNHCR-a u BiH, 

Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo za ljudska prava i 

izbjeglice u BiH objavljuju Prirucnik o međunarodnoj zaštiti (azilu) 

u BiH i Priručnik o pravima osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH.

Prirucnik o međunarodnoj zaštiti (azilu) 

u BiH i Priručnik o pravima osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH.

 

Sektor za azil Ministarstva sigurnosti, Sektora za izbjeglice, raseljena lica i stambenu problematiku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, NVO Fondaciji BHVI, NVO Vaša prava BiH i NVO Fondaciji lokalne demokratije.

 

Prilozi koje su dale nesumnjivo doprinose kvaliteti ova dva 

priručnika, koji na gotovo 1000 stranica sadrže sveobuhvatne 

informacije o funkcionisanju sistema azila u BiH.