BiH    |    ENG

Osjećala sam strah čak i u snu


22.12. u velikoj Sali općine strai grad upriličena je Promocija knjige: "Osjećala sam strah čak i u snu". Autorice knjige su članovi psiho-socijalnog tima u Sigurnoj kući, kojeg čine stručnjakinje (dr. Emina Kapetanović- Bunar-spec. neuropsihijatar, gđe Nasiha Durić i gđe Mubera Hodžić-Lemeš diplomirane socijalne radnice), koje svakodnevno djeluju i  rade sa klijentima u cilju prevazilaženja njihovih problema. 

 

Knjiga ima cilj da stručnom osoblju, i široj javnosti predstavi: zaštitu žrtava nasilja, o načinima i rezultatima primijenjenih psihoterapeutskih postupaka, o potrebi primjerenijih mjera zakonske regulative kao i drugim značajnim aspektima različitih terapijskih postupaka i usluga ostalih službi u sistemu zaštite.