BiH    |    ENG

Podrška Općine Novo Sarajevo za potporu rada i kvalitetnijeg funkcionisanja Sigurne kuće
Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović potpisali su jučer u Sarajevu Ugovor o socijalnoj podršci Sigurnoj kući.

U okviru programa socijalne potpore u budžetu Općine Novo Sarajevo za 2011. godinu planirana su finansijska sredstva  od 10.000 KM za potporu rada i kvalitetnijeg funkcioniranja Sigurne kuće

Primarni cilj projekta je osiguranje direktne zaštite i psihosocijalna podrška ekstremno ugroženim kategorijama žena, djece i djevojaka (žrtve nasilja u porodici, žrtve incesta, seksualnog iskorištavanja) smještajem u Sigurnu kuću i osiguranjem neophodne psihosocijalne podrške.

Po riječima načelnika Koldže ovaj projekt je dobio punu podršku Općine jer se radi o humanom projektu koji se realizira već 11 godina.

Fondacija lokalne demokratije od 2000. godine u sklopu svoje programske misije radi na uspostavljanju i razvijanju sistemskog rješavanja problema nasilja kroz programe prevencije, zaštite, donošenju novih i usklađivanju postojećih zakona koji tretiraju nasilje, te multidisciplinarnog pristupa u rješavanju problema nasilja.