BiH    |    ENG

Promocija priručnika o prevenciji nasilja u porodici


Danas je u  organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,  na svečanoj  promociji u hotelu Europa u 11.00 sati, predstavljen: „Priručnik o prevenciji nasilja u porodici“.
Kao jedna od uvodničara, ujedno i autora/ica pomenutog priručnika, Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica FLD-je govorila je o uspostavljanju sistema podrške porodici i odgojno-obrazovnim ustanovama.