BiH    |    ENG

Predstava "Nasilje - Za nasilje nema opravdanja" autora Zijaha A Sokolovića
U Kamernom teatru 55 u utorak 18.oktobra u 18.00 sati biće premijerno izvedena predstava "Nasilje - Za nasilje nema opravdanja" autora Zijaha Sokolovića, a koja se prikazuje u sklopu UN-ove kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja.

Nakon zvanične premijere  u Kamernom teatru, predstava će obići veliki broj škola u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Planirano je najmanje 50 prikazivanja.

 

Ova predstava namijenjena je za manji broj učenika/ca, igrače se u učionicama sa maksimalno dva spojena odjeljenja, kako bi se moglo doprijeti do svakog učenika/ice kako bi svi mogli  učestvovali, a ne da ignorišu predstavu kao što često bude slučaj kod masovnih prikazivanja. Sistematska edukacija djece kroz pozorišnu umjetnost predstavlja inovativnu metodu.

 

 U predstavi učestvuju glumac i glumica, na početku se predstave, i kroz predstavu koja traje tačno 45 minuta koliko i jedan čas, na učenicima/cama na pristupačan način prikažu veliki broj oblika nasilja. 

Implementator projekta je Fondacija lokalne demokratije Sarajevo koja dugi niz godina radi na prevenciji, zaštiti, borbi i edukaciji protiv rodno zasnovanog nasilja.