BiH    |    ENG

NASILJE NIJE MOJ IZBOR
Od 01.08.2011 FLD implementira projekat „NASILJE NIJE MOJ IZBOR ”

Od 01.08.2011 FLD implementira projekat „NASILJE NIJE MOJ IZBOR ” koji ima za cilj da kroz inovativne metode  edukacije, u odabranim osnovnim i srednjim školama školama na područiju grada Sarajeva, educira mladu populaciju (14 do 16 godina) o  nasilju nad i među djecom, kako ga prepoznati i na koji način reagovati u cilju promjene stavova i ponašanja grupa i pojedinaca vezano za odnos prema nasilju. Projketom je predviđena edukacija pet osnovnih i pet srednjih škola na teritoriji Srajeva. 

Projekat su odobrili za finansiranje UNDP u BH i Grad Sarajevo kao dio LOD II kojeg finansira EU.