BiH    |    ENG

Korak ka boljoj primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici
U organizaciji Udruženja žena sudija u BiH i Fondacije lokalne demokratije 26. i 27. januara 2012. godine u Sarajevu je održana dvodnevna edukacija za sudije, tužioce, policijske inspektore, socijalne radnike i predstavnike nevladinih organizacija na temu primjene zaštitnih mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Ova aktivnost se sprovodi u okviru zagovaranja za bolju primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, uz tehničku podršku USAID-ovog Projekta razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II).

Udruženje žena sudija u BiH predstavilo je Analizu stanja primjene zaštitnih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici FBiH koja identificira uzroke dosadašnjeg ograničenog korištenja zaštitnih mjera, te sadrži preporuke za poboljšanje upućene svim uključenim akterima – pravosuđu, policiji, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, te nevladinom sektoru.

Dvodnevna obuka se pozabavila pitanjima kao što su postupak zahtijevanja zaštitnih mjera, njihova relevantnost u zaštiti žrtve nasilja, te evropski standardi sadržani u Konvenciji Vijeća Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici koja je u postupku ratifikacije od BiH. Prisutnim učesnicima
obratio se i Gerald Meyerman, šef projekta USAID JSDP II. On je naglasio da porodica, a tako i fenomeni s kojima se bavimo vezano za tu problematiku prolaze kroz velike promjene. U BiH je ovo pitanje aktualizirano tek početkom devedesetih, te da je tradicionalno shvatanje možda jedan od najvećih problema u sprovođenju ovog zakona, kao i u ostalim kulturama gdje su evidentni različiti oblici nasilja. Istakao je da je praktično nemoguće riješiti ovo pitanje bez rješavanja pitanja jednakosti spolova. Kako žene budu zauzimale ravnopravnije mjesto u društvu i kako budu više insistirale na tome, dolazit će do progresa.