BiH    |    ENG

Nužnost multidisciplinarnog pristupa problemu nasilja u porodici
Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo i Fondacije lokalne demokratije održali su 23. januara 2012. okrugli sto o temi "Nužnost multidisciplinarnog pristupa problemu nasilja u porodici".

 Okrugli sto je organiziran u okviru projekta "Rad sa počiniocem nasilja-grupe samopomoći" koji se u partnerstvu  implementiraju Kantonalni Centar za socijalni rad i Fondacija lokalne demokracije, a uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

"Cilj projekta je primjena multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinilaca i žrtava nasilja u porodici na području Kantona Sarajevo, kao i informiranje uposlenika nadležnih institucija, nevladinih organanizacija i javnosti o značaju ovakvog načina rada, kako bi se osobama izloženim zlostavljanju i nasilju u porodici pružila djelotvornija pomoć i zaštita" istakla je Mulaomerović te dodala da je ovo nastavak širih aktivnosti koje brojne vladine i nevladine institucije okupljene u koordinacionom odboru sprovode u borbi protiv nasilja u porodici, kao sve izraženije pojave u našem društvu.  Generalna ocjena učesnika je da se realizacija započetih aktivnosti ovog projekta mora nastaviti koordinirano.