BiH    |    ENG

OBAVIJEST ZA MEDIJE
Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da su 5. marta prezentirani rezultati u okviru Okruglog stola, odnosno pilot projekata pod nazivom: „Grad Sarajevo - Sigurna zajednica“, kojeg Fondacija lokalne demokratije realizuje u partnerstvu sa Općinom Novi grad Sarajevo. U Velikoj Sali Uprave Grada Sarajeva.

Cilj projekta je bio  dobivanje uvida u (ne) sigurnost na ovoj općini sa aspekta nasilja nad ženama te posebice djevojkama. 

Objedinjavanjem i  analiziranjem dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvaničnih institucija i sprovođenjem ankete nad ženama/djevojkama u općini Novi Grad, mapirane su „kritične tačke“ odabranih  mjesnih zajednica navedene općine, odnosno identifikovana su mjesta koja omogućavaju vršenje nasilja nad ženskom populacijom, te stvaraju ambijent nesigurne zajednice.

Na okruglom stolu bili su  pozvani su svi relevantni akteri koji mogu poduzeti korake koji vode ka pozitivnim intervencijama, bez obzira jesu li oni predstavnici lokalnih vlasti ili civilnog društva. Svi oni će na osnovu uvida u stanje moći razvijati projekte i akcije koje smanjuju nasilje, stvaraju siguran urbani krajolik kojeg karakteriše smanjenje nasilja generalno, posebice nasilja nad ženama i djevojkama. 

Na Okruglom stolu podjeljena je Analiza sa podacima, ( izdanja Link i publikacije).

Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoc (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.