BiH    |    ENG

OBAVIJEST ZA MEDIJE - Otvaranje centra za žene
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na PRESS KONFERENCIJU povodom otvaranja CENTRA ZA ŽENE finansiranog od strane Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA). Cilj ovog projekta je povećati pristup tržištu rada ranjivim i marginaliziranim grupama žena kroz razvoj ličnih i socijalnih vještina putem programa prekvalifikacije, dokvalifikacije i edukacije.

Ranjive i marginalizirane grupe žena uključuju žrtve rata, trgovine ljudima, nasilja u porodici, seksualnog iskorištavanja i samohrane majke.

Korisnicama Centra za žene obezbjedit će se kako pravna tako i psihološka pomoć.

Fondaciji lokalne demokratije povjerena je koordinacija i vođenje spomenutog centra na osnovu njihovog iskustva i uspjeha u realizaciji aktivnosti na srodnim projektima i dosad pružene pomoći u uspostavljanju i razvijanju servisa sistemske pomoći za žene. Uspješno uspostavljeni servisi sistemske pomoći za žene uključuju Sigurnu kuću, SOS telefon, Info telefon Zelena linija i Centar za pravnu pomoć.


Press konferenciji će prisustvovati:

 Andrew Mayne, predstavnik UNHCR-a u Bosni i Hercegovini

Faris Hadrović, pomoćnik predstavnika ureda UNFPA u Bosni i Hercegovini

Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije


Dan i datum, vrijeme:        četvrtak, 22. mart 2012. godine u 11.00 sati

Mjesto i adresa:                 Bravadžiluk bb, (Poslovni centar Agrokomerc Baščaršija)

Kontakt osoba:                   Edita Pršić, FLD, 033 237 240, 668 459, 061 135 834