BiH    |    ENG
Analiza stvarnog stanja u smislu izricanja ili neizricanja zaštitnih mjera iz
Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine
Zadovoljsto nam je obavjestiti vas da je Udruženje žena sudija BiH putem partnerskog projekta sa Fondacijom lokalne demokratije, objavilo publikaciju pod nazivom: „Analiza stvarnog stanja u smislu izricanja ili neizricanja zaštitnih mjera iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine“

Svrha ove analize je formiranje preporuka koje će poslužiti uspješnijoj i efikasnijoj implementaciji Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, a sadrži sljedeća obrađena pitanja: pregled primjene mjera koje se počiniocu nasilja u porodici izriču u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici F BiH, primjere pogrešne kvalifikacije djela, prava počinioca nasilja u svijetlu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te davanje preporuka u cilju dosljedne implementacije preuzetih obaveza koje proizilaze iz ratifikovanih konvencija i primjene važećih propisa.


Sama analiza je namijenjena profesionalcima koji su uključeni u provođenje ovog zakona, prije svega djelatnicima policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, nevladinih organizacija i gender centara. Dugoročni cilj u oblasti prevencije nasilja u porodici je osigurati usklađeno, adekvatno i efikasno preventivno djelovanje organa vlasti na svim nivoima vlasti i nevladinih organizacija u sprječavanju nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini.

Kompletnu analizu, možete pogledati na web stranicama:

www.fld.ba

www.besplatnapravnapomoc.ba

www.pravosudje.ba

www.mrežapravde.ba

Ovaj projekat je realiziran uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Udruženje žena sudija BiH i Fondacija lokalne demokratije su odgovorne za sadržaj ovog dokumenta i stavovi koji su u njemu izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.