BiH    |    ENG

Izabran upravni odbor Mreže Globalnog sporazuma u BiH!
U Sarajevu 30.marta 2012 održan je sastanak skupštine Mreže Globalnog sporazuma u BiH (Mreža GS) koja okuplja vodeće kompanije kao i mala i srednja preduzeća, koja su se opredijelila da svoju komparativnu prednost na tržištu grade ne samo količinom profita koji ostvaruju, nego i brigom o svojim uposlenicima, životnoj sredini kao i zajednici u kojoj posluju.Ovaj sastanak Mreže GS je kao i dosadašnji bio otvoren za javnost i nečlanice.Na skupštini Mreže GS članice su usvojile principe upravljanja i organizacijsku strukturu MGS, politiku korištenja logotipa, politiku izvještavanja o napretku, te je izabran sastav upravnog odbora sa mandatom od dvije godine koji čine:

Iz reda profitnog sektora:

1. Energoinvest dd Srajevo - Fikret Šemšić

2. ASA HOLDING - Vedran Peršić

3. Lutrija BiH - Melisa Durak-Buljubašić


Iz reda neprofitnog sektora:

4. Centar za promociju civilnog društva (CPCD) – Aida Daguda

5. Fondacija lokalne demokratije (FLD) - Jasmina Mujezinović

Sjedište Sekretarijata Mreže Globalnog sporazuma u BiH:

Centar za promociju civilnog društva

Kalesijska 14 71 000 Sarajevo

Tel/fax 033/ 644 810; 611 798; 611 834; E mail: prijava@cpcd.ba

www.cpcd.ba
;www.odgovornost.ba, www.civilnodrustvo.ba