BiH    |    ENG

Centar za rani rast i razvoj
Zadovoljstvo nam je obavjestiti vas da je Fondacija lokalne demokratije u partnersvu sa Općinom Novi Grad-Sarajevo, započela realizaciju projekta: „Centar za rani rast i razvoj” , koji ima za cilj, između ostalog, omogućiti pristup integrisanom sistemu usluga zdravstvene, obrazovne i socijalne zaštite kroz nastavak rada Centra.

Predloženi projekat je utemeljen na dvoipogodišnjem iskustvu u radu Centra za rani rast i razvoj djece u  općini Novi Grad  Sarajevo. Projektom se želi promovirati integrisani pristup  s ciljem pružanja  univerzalnih usluga, putem nastavka i unapređenja rada Centra za rani rast i razvoj djece i roditelja, kroz   edukacije i podrške roditeljima, za rast i razvoju djece od perioda prije začeća do deset (10) godina sa fokusom na uzrast do tri (3) godine na području Općine Novi Grad Sarajevo Takođe, projektom će se nastojati  osigurati ravnopravan pristup edukaciji i zdravstvenoj zaštiti u periodu prije začeća, aktivnosti na razvoju dojenčeta i djeteta, osnovnim zdravstvenim i preventivnim uslugama, uslugama zaštite uključujući porodičnu terapiju, pomoć socijalnog radnika, kao i ostvarenje dostupnih prava koisnika centra .

 

Projekat se finansira iz budžeta  Općine Novi Grad Sarajevo.