BiH    |    ENG
Parlamentarna skupstina BiH
Sajam organizacija civilnog drustva
Uz obilježavanje Međunarodnog dana demokratije, Fondacija lokalne demokratije je prisustvovala Sajmu organizacija civilnog društva koji se održao 18. septembrau Parlamentarnoj Skupštini BiH. Pomenutom sajmu je prethodila konferencija o parlamentarnoj bazipodataka organizacija civilnog društva: Saradnjasacivilnimdruštvomuzakonodavnomprocesu , održana prethodni dan.

   

OrganizatoriUSAID-ov Projekat jačanja parlamenta u BiH i Asocijacija za demokratske inicijative, pozvali su  predstavnike nevladinih organizacija kako bi imali priliku izravno se upoznati i kontaktirati sa zastupnicima iz PSBiH, te na obostranu korist razmijenitimišljenja i iskustva u praksi zakonodavnog procesa.   Također, u ciju razmatranja mogućnosti sto ranijeg uključenja organizacija civilnog društva u zakonodavni proces i razmatranja kreiranja baza podataka o organizacijama civilnog društva (OCD) za Parlamentarnu skupštinu BiH i Parlament FBiH.