BiH    |    ENG

Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu
OBRAZOVANJE JAVNOSTI O PRAVNOM SISTEMU novi je projekt Fondacije lokalne demokratije podržan putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)-JSDP II – Sektor za razvoj pravosuđa

Na svečanoj ceremoniji 19. Oktobra 2012. godine grantove je dodijelito direktor misije USAID-a, David Barth sa ciljem unapređenja zagovaračkih aktivnosti Mreže pravde BiH koja okuplja nevladine organizacije i profesionalna udruženjaiz pomoći USAID-a koja je uspostavljena  2010. godine.

 

Tom prilikom je prezentovan  i Priručnik za monitoring pravosudnog sektora BiH, kreiran u saradnji sa Mrežom pravde, koji će pomoći nevladinim organizacijama u praćenju i izvještavaju o radu pravosudnog sektora BiH, a predstavnicima vlasti će omogućiti da na osnovu pouzdanih podataka donose odluke u oblasti zakonodavstva.

 

Ovaj projekt Fondacija lokalne demokratije realizuje u partnerstvu sa Udruženjem građana iz Trebinja „Stop mobbing“