BiH    |    ENG
Od svih nas zavisi u kakvom ćemo društvu živjeti
Nasilje nije privatna stvar i nasilje nije izbor žrtve (a svakako jeste izbor nasilnika)
Preduzeće DataLaba posvećeno razvoju efikasnog poslovno-informacionog sistema PANTEHON, na 5. PANTHEON konferenciji, realizovanoj15.11.2012 u Sarajevu, u duhu društveno odgovornog poslovanja i uz pomoć partnera prikupili su novčanu donaciju od 1.900 KMza Sigurnu kuću, koja djelujue u sklopu Fondacije Lokalne Demokratije.

Donacije su prikupljene  od djela participacije učešća na konferenciji svih partnera Pantheon zajednice. Također, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je donirao loptu i dres sa potpisima naših reprezentativaca i ustupio ga na aukciju.

Učesnicima konferencije  svojim suradnicima, partenerima i klijentima obratio se izvršni direktor DataLaba,  Andrej Merteljiizrazio zadovoljstvo na odazivu i   podršci koji su dali kao  doprinos u povećanju svjesnosti problema nasilja kroz  poduzete aktivnostii na taj način direktno pomogli korisnicima smještenim  u Sigurnoj kući.


Izvršna direktorica  Fondacije lokalne demokratije zahvalila se svim prisutnima i naglasila da ukoliko  ne postoji svjesnost o nasilju kao društvenom problemu, odnosno svjesnostda se problem nasilja odnosi na sve nas, teško se možemo efikasno boriti saproblemom nasilja i suzbiti njegove posljedice.