BiH    |    ENG

Od mira u Kući do mira u svijetu
U povodu obilježavanja međunarodnog Dana ljudskih prava, 10. decembra 2012. godine , Fondacija lokalne demokratije i još sedam članica Sigurne mreže- nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žena i djece žrtava nasilja u porodici u svojim gradovima: Bihać, Modriča, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica i Sarajevo uličnim akcijama građane/ke su željela da upoznaju da nasilje u porodici predstavlja jedan od najtežih i široko rasprostranjenih oblika kršenja ljudskih prava.

Kroz podjelu promo materijala ( kišobrani, ogledala, cekere i flajere) u interakciji i razgovoru sa građankama/nima su još jednom podsjetile da nasilje u porodici nije privatni problem i da je zakonska dužnost svakog građanina ukoliko se sustretne  s njim i prijaviti ga.Kampanja je realizovana pod sloganom Globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u porodici sa brojevima SOS telefona na nivou Fedreacije BiH i RS-aOd mira u Kući do mira u svijetu

SOS telefon 1265 federacija Bosne i Hercegovine

SOS telefon 1264 repubika Srpska