BiH    |    ENG

WomenCount! Women’s Empowerment Street Fair
USAID je u mjesecu martu u javnoj promociji svojih aktivnosti i svojih partnera u vezi sa gender jednakošću i ženskim ljudskim pravimaorganizovao bazar pod nazivom:


Na sajmu su svoje radove predstavile i članice Udruženja Sehara iz Goražda kojeg već četiri godine podržava UNHCR u okviru programa Pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici, trgovine ljudima i rata, kojeg implementira FLD. 


WomenCount! Women’s Empowerment Street Fair.Sajam je  organiziran na platou ispred BBI, 29. marta 2013. godine u Sarajevu.

Fondacija lokalne demokracije  je sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine i Udruženjem tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine predstavila Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, kao i aktualni projekt koji realizira uz podršku Usaid , a čiji je cilj povećanje   povjerenja javnosti u vladavinu zakona uključivanjem profesionalaca u obrazovanje građana o pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. 

Građanima su na raspolaganju bili pravni savjetnici iz pomenutih organizacija,  na način da su im odgovarali na sva pitanja  i davali informacije za oblasti prava, za koje su građani bili zainteresovani.


Fondacija lokalne demokratije je građanima dijelila  svoja izdanja pamfleta, vodiča i analiza i drugih brošura, a koji su se odnosili na oblasti prava koja se odnose na socijalnu zaštitu, porodični zakon, radno pravo i zapošljavanje.

Posebno je predstavljena i oblast pružanja besplatne pravne zaštite koja se odnosi na azil, odnosno međunarodnu zaštitu, koju FLD pruža od 2010. godine.

Štand od nazivom „Pro bonopublico“obišli su i zvaničnici:AndrewMayne, predstavnik UNHCR-a u BosniiHercegovini, direktor  Misije USAID-a  David Barth, kao i američki ambasador u Bosni  i Hercegovini Patrick Moon.