BiH    |    ENG

Saopćenje za medije
Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je danas u uredu Fondaciji lokalne demokratije upriličena posjeta predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar, Sarajevo Varje Nikolić sa saradnicama.

Fondacija lokalne demokratije već (trinaest) 13 godina permanentno radi na direktnom zbrinjavanju, prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici. U svrhu bolje informisanosti i unapređenja saradnje predstavnicama općinskog vijeća Centar izvršna direktorica Jasmina Mujezinović sa sadnicama prezentirale su aktuelne projekte posebno iz oblasti ekonomskog osnaživanja žena, kao i planove za poboljšanje i unapređenja položaja i ravnopravnosti polova na lokalnom nivou.

 

Predstavnice Općinskog vijeća Centar izrazile su interes za  intenzivniju saradnju na zajedničkim aktivnostima radi ukazivanja  sve prisutnijeg problema nasilja na osnovu spola,  u cilju njegovog  preveniranja i direktne pomoći.

 

About the foundation

Local Democracy Foundation is a local non-governmental organization that has 18 years of experience in designing, coordinating, managing and providing technical and personnel support for various projects and programs.
more information