BiH    |    ENG

Dani otvorenih vrata
Dana 26.06.2013.godine FLD je organizovala događaj „Dan otvorenih vrata“. Ova aktivnost imala je za cilj da se marginalizovane grupe građanki, članice foruma žena političkih stranaka (15 građanki) dodatno i dopunski obrazuje/educira sa organizacijom i nadležnostima institucija koje djeluju u sistemu zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda. U tu svrhu posjetili smo četiri institucije odnosno Službu socijalne zaštite općine Stari Grad, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Općinski sud u Sarajevu i Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Zahvaljujući ovoj aktivnosti formirana grupa građanki se detaljno upoznala sa nadležnostima posječenih institucija, osnovama njihovog rada kao i organizacijom. Učesnici su imali priliku da diskutuju sa uposlenicima navedenih institucija i da pobliže riješe dileme sa kojima su se susretali u svakodnevnom životu.

Obzirom na uspješnost i pozitivan primjer ovakvog načina suradnje institucija sa građanima, svi su iskazali zainteresovanost i želju za više ovakvih aktivnosti, koje bi postale kontinuirana praksa u budućnosti.

Aktivnost Dan otvorenih vrata se realizovala u okviru projekta „Obrazovanja javnosti o pravnom sistemu“ čiji je cilj jačanje kapaciteta kroz uključivanjem profesionalaca u obrazovanje građana o pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, kao veoma važnom faktoru koji garantuje vladavinu prava i povećavanju standarda pravne sigurnosti građana.

Navedeni projekt se realizuje uz financijsku podršku USAID-JSDPII.