BiH    |    ENG

Sistem socijalnog stanovanja
Zvanična provedba projekta koji finansira EU „Sistem socijalnog stanovanja - Razvoj integriranoga modela u teoriji i praksi” započela je 2. jula 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.679.000 eura, od čega je milion eura obezbijedila EU, a 679.000 eura lokalne vlasti i HilfswerkAustrija International.

Projekat provodi HilfswerkAustria International u partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije BiH.

U narednih 20 mjeseci realizacije projekta, obezbijediti će se stalno rješenje stambenog pitanja za 62 socijalno ugrožene porodice i inicirati usvajanje strategije i relevantnog zakonodavstva socijalnog zbrinjavanja na nivou BiH.

Projektom će se razviti i preporučiti integrativni održivi model socijalnog stanovanja sa posebnim naglaskom na socijalno ugrožene kategorije, obezbijediti će se mogućnost pristupa socijalnim uslugama za ranjive grupe i izgraditi 6 stambenih zgrada sa 62 stambene jedinice u 6 projektnih lokacija, općinama Jablanica, Prozor-Rama i Stari Grad Sarajevo u FBiH, gradu Bijeljina u RS i Distriktu Brčko BiH.

Predstavnici upravnih i administrativnih tijela u navedenim lokacijama u BiH će biti obučavani i koordinirani od strane iskusnog osoblja HilfswerkAustria International i Fondacije lokalne demokratije, te direktno uključeni u provedbu projektnih aktivnosti, obezbjeđujući osnovne preduslove za njihovu uspješnu realizaciju.

http://www.hwa.com.ba/