BiH    |    ENG

Saopćenje za javnost
Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je danas, 01. oktobra 2013. godine,u okviru obilježavanja „Dječje nedjelje“,ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Muamer Bandić, posjetioSklonište za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja kojeg vodi Fondacija lokalne demokracije.

Prilikom posjete ministar je naglasio važnost i značaj postojanja Sigurne kuće/Skloništa u  Kantonu Sarajevo,  kao jedinog na području kantona  i naveo da će i u narednom periodu funkcioniranje Sigurne kuće imati punu podršku Ministarstva.

 Ministar je ovom prilikom  uručio novčanu pomoć za djecu žrtve nasilja u porodici u iznosu od 2.000,00 KM.Donatorska sredstva  uručena  putem ovog ministarstva namijenjena su  za pomoć žrtvama nasilja u porodici.
 
Na sastanku su prisustvovali izvršna direktorica Fondacije lokalne demokracije  Jasmina Mujezinović, program menadžerica Selma Begić,  menadžerica Sigurne kuće Mubera Hodžić-Lemeš,  te psihoterapeutkinja Zina Drnda.
 
Sigurna kuća u Sarajevu je otvorena 2000. godine i od tada je primila 1424 osobe ( žene, djece  i djevojaka) žrtava nasilja u porodici. U okviru Sigurne kuće Fondacije lokalne demokracije realizuje   se niz programa podrške žrtvama nasilja u porodici  u cilju njihoverehabilitacije  kao što su programi ekonomskog osnaživanja , psihosocijalne  terapije...  U Sigurnoj kući djeluje  i SOS telefon za prijavu nasilja u porodici dostupan  24 sata.Fondacija  lokalne  demokracije sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice  surađuje od 2001. godine od kada imaju potpisan Protokol o suradnji.