BiH    |    ENG

„Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja“
Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da ćemo u narednom periodu kroz imenovani projekt pružiti potporu za nezaposlene žene žrtve nasilja u porodici u pristupu tržištu rada.

Sa partnerskim  nevladinim  organizacijama "Budućnost" iz Modriče i "Žene BiH" iz Mostara, te uz financijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije, najmanje 15  žena će  biti u mogućnosti pokrenuti  vlastiti posao.

Mnoge žrtve obiteljskog nasilja (pogotovo one koje su bile  smještene u sigurnim kućama ) nemaju sredstava da zarade svoj prihod , stoga njihovo povjerenje i održivost ovisi o počiniteljima nasilja. Kroz  stručne edukacije   u ovom projektu  omogućit će ime se  da razviju svoje osobne i poslovne vještine  i usvoje  teorijska znanja o važnosti i nužnosti korištenja i izrade poslovnog plana te kako pokrenuti posao uključujući i marketing.

Pružit će im se i praktična podršku za pokretanje vlastitog posla kroz nabavku sredstava potrebnih za poslovanje, ovisno o svojim lokalnim ( ruralno / urbano ) i obiteljskim  uvjetima, kao i njihovim sposobnostima.
U konačnici dobit će i  tehničku  podršku  u prva dva mjeseca od pokretanja poslovanja (savjete, psihološku podršku kontakata, nadzor , i sl. )

Za žene žrtve obiteljskog nasilja, ekonomska nezavisnost će dovesti do njihove veće samostalnosti i  samopouzdanja,  što će pak i odraziti kroz smanjenje siromaštva među ovim kategorijama , ali i  pozitivno utjecati na njihove obitelji i društva u kojem ove obitelji žive u cjelini.

Partnerske organizacije koje će izvršiti odabir korisnica  imaju  dugogodišnje iskustvo, između ostalog   sa direktnom pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici, kroz obezbjeđivanju zaštite putem SOS telefona i obezbjeđivanju smještaja u sigurne kuće i njihove psihosocijalne rehabilitacije.

Fondacija lokalne demokratije koja se bavi zaštitom, promocijom i borbom protiv rodno zasnovanog nasilja  ( žene žrtve rata , žrtve obiteljskog nasilja ) od 2007. godine realizuje program podrške u individualnoj  pomoć u njihovom ekonomskom  osnaživanju u cilju sticanja njihovog  samopouzdanje i dostojanstva. 

About the foundation

Local Democracy Foundation is a local non-governmental organization that has 18 years of experience in designing, coordinating, managing and providing technical and personnel support for various projects and programs.
more information