BiH    |    ENG

Transfer znanja i iskustava Specijane bolnice Čigota u programima zdravog mršavljenja
U banja Aquaterm u Olovu 06. I 07.februara 2014.godine održana je šesta po redu radionica u okviru projekta CROSS SPA.

Radionica je organizovana s ciljem prenosa dobre prakse I iskustva Specijalne bolnice Čigorta sa Zlatibora u relizaciji programa zdravog mršavljenja za djecu I odrasle-programi Ćigotica I Ćigota.Stručnjaci različitih specijalnosti iz Čigote su podijeli iskustva I znanja sa svojim kolegama iz banja Aquaterm Olovo,Rezumal Fojnica I  Terme Ilidža ,ali I ljekarima -nutricionistima I JU Domova zdravlja u Sarajevu, endokrinolozima  iz Kliničkog centra Sarajevo I predstavnikom Federalnog ministarstva zdravsta.



U sljedećoj fazi projekta ,stručnaci  će ,na bazi dvadesetpetogodišnjem iskutvu Čigote ,osmisliti ovakve programe za tri banje u BiH.
Podrška koja se pruža banjama kroz uvođenej inovativnih programa  .omogučit će  unapređenje prakse I turističe ponude..To će privući nove klijente ,turiste koji prakticiraju zdrave stilove života .Kranji cilj je  da za sve banje prekograničnog područja obuhvaćene projektom osmislimo I promoviramo  novi zajedniči turistički proizvod –ponudu zdravstvenog turizma ,koja je upravo bazirana na programima zdravog života.



Cijelu radionicu pratila je ekipa državne televizije BHT1 sa urednicom program I emisije Zdrav život I snimljeni material zajedno sa mišljenjima  stručnjaka ,biće dio malog serijala o programimam zdravog mršavljenja ,kao posebne  turističe ponude banja obuhvaćenim projektom.