BiH    |    ENG

Higijenski paketi za korisnice Fondacije lokalne demokratije
29. maja 2014 godine Fondacija lokalne demokratije je preuzela donaciju od UNFPA- Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija namijenjena ženama- žrtvama rata i nasilja u porodici, a čija su područja nastradala od poplave. U narednom periodu uposlenici Fondacije lokalne demokratije će lično uručiti pakete na adrese korisnica. Donacija se sastoji od higijenskih artikala: šampona, sapuna, pasti i četkica za zube, higijenskih uložaka...