BiH    |    ENG
Donacije štićenicima Sigurne kuće
Posjeta Ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Muamer Bandić posjetio je danas Sigurnu kuću/Sklonište za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja u Sarajevu kojeg vodi Fondacija lokalne demokracije

Tom prilikom, uručio je pakete sa prehrambenim artiklima direktorici Fondacije Jasmini Mujezinović namijenjen štićenicima ovog skloništa, a koji su donacija Narodne kuhinje „Stari Grad“ i razornog ministarstva.

Sigurna kuća je jedina na području Kantona Sarajevo i trenutno je u njoj smješteno 20 žena, djevojaka i djece. Otvorena je 2000. godine i do sada je primila oko 1.440 osoba koje su bile žrtve porodičnog nasilja. U okviru Sigurne kuće realizuje se niz programa podrške žrtvama nasilja u porodici u cilju njihove rehabilitacije, kao što su programi ekonomskog osnaživanja i psihosocijalne terapije.Dostupan je i SOS telefon za prijavu nasilja u porodici tokom 24 sata.

Ministar Bandić je, ovom prilikom, istakao važnost i značaj postojanja Sigurne kuće. Podsjetio je da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS sa Fondacijom lokalne demokracije sarađuje od 2001. godine, od kada imaju potpisan Protokol o saradnji, te je najavio da će i u narednom periodu funkcioniranje Sigurne kuće imati punu podršku Ministarstva.