BiH    |    ENG

Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH
Dana 25.09.2014. godine u organizaciji Fondacije lokalne demokratije je održan sastanak između članica Mreže za podršku svjedocima i postojećih Odsjeka za podršku svjedocima pri sudovima i tužilaštvima.

Sastanak je organizovan u sklopu projekta “Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH”, a s ciljem međusobnog upoznavanja kako rada Odsjeka za podršku svjedocima, tako i načinima funkcionisanja Mreže, te u tom smislu razvijanje dijaloga o modalitetima buduće saradnje. Učesnici/ce sastanka su identificirali izazove i prepreke u radu i istovremeno  izrazile svoju volju i spremnost za uspostavljanjem međusobne komunikacije i saradnje, sve u cilju unaprijeđenja položaja svjedoka prilikom svjedočenja u predmetima ratnih zločina.