BiH    |    ENG

„Borba protiv nasilja u porodici i nad ženama: Istraga, optužba i podrška žrtvama“
Predstavnici Fondacije lokalne demokratije aktivno su učestvovali na dvodnevnoj radionici na temu „Borba protiv nasilja u porodici i nad ženama: Istraga, optužba i podrška žrtvama“ koju je Agencija za državnu službu Federacije BiH organizovala sa TAIEX instrumentom za tehničku podršku.

Radionica je održana u periodu od 30.09.2014. do 01.10.2014.godine u prostorijama hotela Bristol u Sarajevu.

Pravni savjetnik Centra za besplatnu pravnu pomoć FLD Sarajevo Amer Homorac prezentirao je na temu „Nedostatak infrastrukture za primjenu mjera zaštite, sa akcentom na psihosocijalni tretman“. Menadzerica Sigurne kuće Mubera Hodžić-Lemeš prezentirala je rad na temu „Neplanirana budžetska sredstva i nedovoljna finansijska sredstva za sigurne kuće“.