BiH    |    ENG

„Program masaže djece u školama“
Početkom mjeseca oktobra Sigurnu kuću je posjetila direktorica NGO „Phoenix aid“ London, gđa Sarah Greenwood.

Posjeta je bila edukativnog karaktera. Gospođa Sarah je predstavila „Program masaže djece u školama“ koji se primjenjuje u Engleskoj. Obučila je uposlenice i korisnice Sigurne kuće praktičnoj primjeni masaže.

Radi se o  vrsti masaže osmišljene za djecu od 4- 12 godina kao "alat" za poboljšanje dječijeg života, osmišljen da se praktikuje u školskoj učionici ili u grupnom okruženju. 

Dijete ima korist od PMŠ-a na razne načine: psihološko osnaživanje kroz situaciju od koje će biti u stanju odabrati reći 'da' ili 'ne', i  pri tome da se njegova odluka poštuje; opuštanje i smanjenje razine stresa; pomaže kod poznavanja i poštivanja granica; poboljšanje koncentracije, postignuća i kreativnosti; razvija prijateljstva i uključivanje u aktivnosti s vršnjacima; izuzima maltretiranje.