BiH    |    ENG

Situacija žena žrtava ratnog silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini
Sažetak popratnog izvještaja za UN Specijalnu izvjestiteljicu o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posljedicama u kojem je učestvovala i naša organizacija - Fondacija lokalne demokratije danas je zvanično poslan na oficijelnu adresu.

U maju 2011. godine, TRIAL i  12 organizacija/udruženja koja okupljaju ili rade sa ženama žrtvama ratnog silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini (BiH), podnijeli su opće navode UN Specijalnoj izvjestiteljici o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posljedicama u vezi problema sa kojima se suočava ova skupina ratnih žrtava u ostvarivanju svojih temeljnih prava. Specijalna izvjestiteljica je od 28. oktobra do 6. novembra 2012. godine načinila zvaničnu posjetu zemlji, te je nakon toga objavila izvještaj sa svojim zaključcima i preporukama.

Dvije godine nakon misije Specijalne izvjestiteljice u BiH, TRIAL i 13 organizacija/udruženja iz BiH, (Sekcija žena logorašica saveza logoraša kantona Sarajevo, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Udruženje Forum žena Bratunac, Fondacija lokalne demokratije, Udruženje žena prijedorčanki-Izvor, Udruženje žena Sehara, Udruženje Žena žrtva rata, Sekcija žena žrtava rata Republike Srpske, Medica Zenica, Udruženje Naš glas, Snaga žene, Fondacija Udružene Žene i Vive ženeTuzla) odlučile su procijeniti stanje provedbe preporuka i obavjestiti Specijalnu izvjestiteljicu po tom pitanju, kao i o novonastalim izazovima.

U nastavku možete pročitati finalnu verziju popratnog izvjestaja za UN Specijalnu izvjestiteljicu koji je danas zvanicno poslan na oficijalnu adresu.