BiH    |    ENG

Internacionalna Inicijativa za prava izbjeglica (IRRI)
Fondacija lokalne demokratije se od ovog mjeseca nalazi na listi pro bono organizacija na web stranici: The Rights in Exile Programme (IRRI). Imenovani program promovira pravnu zaštitu izbjeglica na globalnom nivou, kao resursni centar za pružaoce pravne pomoći kao i same izbjeglice.

O imenovanom program i informacije o FLD možete vidjeti prateći link:

http://www.refugeelegalaidinformation.org/bosnia-herzegovina-pro-bono-directory