BiH    |    ENG
Obavijest za medije - press konferencija
Potpisivanje Sporazuma o suradnji u oblasti besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo
Fondacija lokalne demokratije nevladina organizacija iz Sarajeva koja u okviru svog djelovanja i već uspostavljenih servisa pomoći, (SOS telefon, Sklonište, posredovanje u zapošljavanju ..), pruža i usluge besplatne pravne pomoći, inicirala je potpisivanje Sporazuma o suradnji, sa svim relevantnim institucijama, općinama i drugim subjektima od značaja za zaštitu prava građana/ki.

Fondacija lokalne demokratije nevladina organizacija iz Sarajeva koja u okviru svog djelovanja i već uspostavljenih servisa pomoći, (SOS telefon, Sklonište, posredovanje u zapošljavanju ..), pruža i usluge besplatne pravne pomoći,  inicirala je potpisivanje  Sporazuma o suradnji, sa svim relevantnim institucijama, općinama i drugim subjektima od značaja za zaštitu prava građana/ki.

Cilj potpisivanja Sporazuma  je uspostavljanje  zvanične međusobne suradnja u cilju razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo. 

Navedeni sporazum će se bazirati  na temeljima zajedničkog dogovorenog djelovanja i efikasne suradnje, cijeneći nadležnosti i djelokrug rada svake od potpisnica, i omogućit će dalji pozitivni razvoj ovog veoma važnog sistema za zaštitu prava i poboljšanje ravnopravnog  položaja građana/ki u društvu.

Svoju opredjeljenost za potpisivanje Sporazuma iskazali su: Općinski sud u Sarajevu; Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine;  Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo; JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Kantona Sarajevo; Općina Ilijaš; Općina Stari Grad; Općina Ilidža; Općina Vogošća; Općina Novo Sarajevo;  Općina Trnovo.

Konferenciji za novinare će prethoditi sastanak svih potpisnika sporazuma, a nakon kojeg će se novinarima posebno obratiti Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda Sarajevo i Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije. 

 

Napomena:

Dan i datum:                       četvrtak, 06. novembar 2014. U 11.30 sati

Mjesto održavanja:           Grad Sarajevo, Sala 302

Adresa održavanja:         ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo

Kontakt osoba:                Edita Pršić, tel:  00 387 33 237 240,  061 135 834