BiH    |    ENG

Potpisan Sporazum o saradnji
Na inicijativu Fondacije lokalne demokratije danas je potpisan Sporazum o suradnji institucija, općina i nevladinih organizacija radi uspostavljanja zvanične suradnje u svrhu razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo.

Izvršna direktorica Fondacije Jasmina Mujezinović kazala je na pres- konferenciji da se taj dokument bazira na temeljima zajedničkog dogovorenog djelovanja i efikasne suradnje, cijeneći nadležnosti i djelokrug rada svake od potpisnica, a omogućit će dalji razvoj tog važnog sistema za zaštitu prava i poboljšanje ravnopravnog položaja građana u društvu.

Predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović kazala je da je sud zainteresiran za razvijanje službe besplatne pravne pomoći te podsjetila da je ranije, pri sudovima, djelovala služba za pružanje pomoći neukim strankama. 


Ona kaže da na sud često dolaze stranke koje ne znaju kako da ostvare svoja prava. Sad ih, kako kaže, mogu uputiti na institut za besplatnu pravnu pomoć. Dodaje da djelovanje institucije takve vrste umnogome ubrzava sudski postupak i doprinosi efikasnijem radu sudova. 

Značaj sporazuma o suradnji ističe i ombudsman za ljudska prava BiH Nives Jukić koja kaže da se ta institucija bavi zaštitom ljudskih prava te precizira da primaju žalbe različitih vrsta, ponajviše iz oblasti političkih i građanskih prava.

- Međutim, najviše stanovništva traži odgovor kako i gdje mogu uopće ostvariti svoja prava. Upravo cilj ovog sporazuma je da što efikasnije pomognemo stranci, uputimo je na pravu adresu gdje će dobiti pravnu pouku i ostvariti prava - kaže ona.


Pomoćnica načelnika za opću upravu u Općini Ilidža Mirsada Hasečić kaže da na nivou općina pružaju razne vrste pravne pomoći i to u vidu sastavljanja podnesaka (žalbe, molbe, tužbe...), a nastoje to uraditi što kvalitetnije. U oblastima izvan njihove nadležnosti, surađuju s kantonalnim zavodom za pruženje besplatne pravne pomoći i Fondacijom lokalne demokratije.

Potpisnici Sporazuma o suradnji u pružanju besplatne pravne pomoći su Fondacija lokalne demokracije, Općinski sud u Sarajevu, Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS-a, Kantonalni centar za socijalni rad KS-a, te općine Ilijaš, Stari Grad, Ilidža, Vogošća, Novo Sarajevo i Trnovo.