BiH    |    ENG

„Pružanje podrške svjedocima u toku i nakon krivičnog postupka i istražiteljima u toku istrage“


U sklopu projekta „Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH“ kojeg implementira Fondacija lokalne demokratije uz podršku Matra programa Kraljevine Holandije, 11.11.2014. godine održana je radionica za istražitelje ratnih zločina i krivičnih djela po međunarodnom humanitarnom pravu pod nazivom „Pružanje podrške svjedocima u toku i nakon krivičnog postupka i istražiteljima u toku istrage“. Radionica je održana u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu. Pored obuke u oblasti zaštite svjedoka koju su provodili SIPA-ini predavači učesnicima su prezentirani ciljevi projekta, uspostavljena Mreža za podršku svjedocima kao i mehanizmi pružanja pravne i psihološke pomoći svjedokinjama prije, tokom i nakon suđenja.