BiH    |    ENG

„Antidiskriminacija, lobiranje i komunikacija – standardi, sredstva i prakse“
27. 28. i 29. Novembra 2014. godine uposlenici Fondacije lokalne demokratije prisustvovali su treningu pod nazivom:

„Antidiskriminacija, lobiranje i komunikacija – standardi, sredstva i prakse“

Imenovani trening se realizirao u  okviru konferencije „Dekada Roma u Bosni i Hercegovini izazovi i mogućnosti“ . Konferencije je primarno  imala karakter  radne konferencija namijenjene za mlade Romske aktiviste i aktivistice regije. 

Konferenciju je realizovana u organizaciji Civil Rights Defenders. Uz redovan program konferencije upriličena je izložba pod nazivom: Pod istim krovom.

Ovdje možete pogledati i preuzeti Program!