BiH    |    ENG

Edukativna radionica u Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu
Dana 13.02.2015.god. U Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu realizovana je edukativna radionica za učenike III i IV razreda – o temi Nasilje u porodici i Nasilje u adolescentskim vezama.

Na radionici je učestvovalo 40 učenika/ca koji su kroz interaktivni rad usvojili znanja kako prepoznati nasilje, govorilo se o oblicima nasilja, kome se obratiti za pomoć- koje posljedice nasilje ostavlja na samu žrtvu.Fondacija lokalne demokratije
ima redovnu saradnju sa Srednjom zubotehničkom školom  u preventivnom radu sa učenicima/cama koji svake godine u sklopu projekta Građanin istražuju i kreiraju vizualnu prezentaciju na temu Nasilja.Voditeljice radionice su bile uposlenice Sigurne kuće: (Mubera Hodžić-Lemeš, menađerica Sigurne kuće i Nataša Mujkanović,   koordinatorica u Sigurnoj kući).