BiH    |    ENG

„Pravni okvir u BiH za istraživanje ratnih zločina sa posebnim osvrtom na obavljanje razgovora sa svjedokom/oštećenim“


U sklopu projekta „Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH“ kojeg implementira Fondacija lokalne demokratije uz podršku Matra programa Kraljevine Holandije, 13.02.2015. godine održan je drugi po redu trening za istražitelje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu pod nazivom: „Pravni okvir u BiH za istraživanje ratnih zločina sa posebnim osvrtom na obavljanje razgovora sa svjedokom/oštećenim“. Trening je održan u Sarajevu, a tokom istog učesnici su imali priliku razmjene praktičnih iskustava, te sticanja novih znanja i vještina.