BiH    |    ENG

“Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH”
Dana 04.03.2015. godine u organizaciji Fondacije lokalne demokratije je održan drugi po redu sastanak između članica Mreže za podršku svjedocima i postojećih Odsjeka za podršku svjedocima pri sudovima i tužilaštvima.

Sastanak je organizovan u sklopu projekta “Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH”, a s ciljem nastavka započetih aktivnosti u smislu uspostavljanja i jačanja međusobne saradnje i načina zajedničkog djelovanja radi sveobuhvatnije podrške svjedokinjama/ženama žrtvama ratnog silovanja tokom svjedočenja pred sudovima.