BiH    |    ENG

Manel Vila počasni građanin Sarajeva
Manel Vila predstavnik Fondacije Distrikt XI na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća 06. aprila 2015. primio je plaketu počasnog građanina, a na prijedlog Udruženja Fondacija „Obrazovanje gradi BiH i Fondacije lokalne demokratije. Uz Juana Maria Tintorea i Pasquala Maragalla- bivšeg gradonačelnika Barcelone kojeg je također predložila Fondacija lokalne demokratije, Manel Vila je treći počasni građanin Sarajeva iz pobratimskog grada Barcelone.

Kako je i naveo Manel Vila „Ovo priznanje nije meni lično, već reakciji građana, civilnog društva, u Barceloni i Kataloniji, na opsadu Sarajeva“. Što  je i  bio motiv FLD za  ovaj prijedlog, jer  početak rada Fondacije lokalne demokratije, neraskidivo je vezan za početak rata u Sarajevu  i grad Barcelonu.

Podršku Manel Vili dala je delegacija od 80 osoba, koja je između ostalih protokolarnih aktivnosti  posjetila i Fondaciju lokalne demokratije.
Tom prilikom potpisan je protokol o saradnji fondacije FLD i Distrikta XI.  Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica FLD, izrazila je zadovoljstvo što će ponovno sarađivati sa Manuel Vilom- sada kao nevladinim aktivistom.Naime u periodu podrške koja traje od od olimpijade u Barceloni.  Skupština grada Barcelone, 1995, donijela je Odluku da se u okviru  svog teritorijalnoga uređenja grada ( Statuta Grada Barcelone) koji se sastoji  od 10 distrikta, formira Distrikt XI-Sarajevo, kada Manuel Vilu  kao profesionalnog političara postavlja za upravnika.Odmah po osnivanju Distrikt XI podržava inicijativu Vijeća Evrope o osnivanju  Internacionalne humanitarne organizacije- Ambasade lokalne demokratije Barcelona-Sarajevo.  Zvanično 23. aprila 1996. u Sarajevu ona započinje sa radom. Sve do 2003. Kada se donosi strateška odluka da se  ALD Barcelona Sarajevo preregistuje u Fondaciju lokalne demokratije, ali kao pravnu nasljednica ADL Barcelona- Sarajevo.