BiH    |    ENG

Podrška predstavnica Lions kluba
Početkom maja predstavnice Prvog Lions kluba internacional su potpisali ugovor o stipendiranju dječaka koji je boravio u Sigurnoj kući.

Dječak H.DŽ. koji je boravio u Sigurnoj kući je VI razred osnovne škole. Odličan je učenik koji uspješno pohađa i muzičku školu i trenira fudbal. Lions klub internacional duže vrijeme sarađuje sa Sigurnom kućom kroz donacije za korisnike. Toplo pozdravljamo inicijativu za podršku jednog uspješnog djeteta. Stipendiranje djece žrtava nasilja u porodici otvara djeci mogućnost za bolju budućnost.