BiH    |    ENG

Šta je rodno zasnovano nasilje, zašto žene ostaju u situaciji nasilja, pravni okvir


U sklopu projekta „Snimi rodno zasnovano nasilje“, Fondacija CURE u suradnji sa Fondacijom za Kreativni Razvoj snimili su drugi film od ukupno planiranih četiri. Tema  ovog edukativnog videa  obrađuje pitanja:  Šta je rodno zasnovano nasilje, zašto žene ostaju u situaciji nasilja, pravni okvir ...

 

Uposlenici Fondacija lokalne demokratije, menadžerica Sigurne kuće, Mubera Hodžić- Lemeš i Amer Homarac, pravni savjetnik- Centra za besplatnu pravnu pomoć u filmu prenose iskustva i daju odgovore koje su stekli u dugogodišnjem radu sa žrtvama nasilja na osnovu spola. 

Film možete naći na ovom linku:  https://www.youtube.com/watch?v=hUkotSog0bg

 

 

 

 

Pogledajte, dijelite, uključite se!