BiH    |    ENG

Posjeta „Phoenix aid“ London - Program masaže djece u školama
Sigurnu kuću u junu mjesecu posjetila je direktorica NGO „Phoenix aid“ London, Sarah Greenwood.

Posjeta je bila edukativnog karaktera. Direktorica Sarah je predstavila „Program masaže djece u školama“ koji se primjenjuje u Engleskoj. Obučila je uposlenice i korisnice Sigurne kuće praktičnoj primjeni masaže, koje također mogu također primjeniti i kod odraslih.

 

Kako se radi se o vrsti masaže osmišljene za djecu od 4- 12 godina kao "alat" za poboljšanje dječijeg života, najveća pažnja je upravo poklonjenja upravo njima.

 

Korist koju imaju djeca su višestruke, kao što su: psihološko osnaživanje kroz situaciju od koje će biti u stanju odabrati reći 'da' ili 'ne', i pri tome da se njegova odluka poštuje; opuštanje i smanjenje razine stresa; pomaže kod poznavanja i poštivanja granica; poboljšanje koncentracije, postignuća i kreativnosti; razvija prijateljstva i uključivanje u aktivnosti s vršnjacima; izuzima maltretiranje.

Također, ova masaža je vrlo9 praktična jer može praktikovati u školskoj učionici ili u grupnom okruženju.

 

Posjeta ove nevladine organizacije Skloništu Fondacije lokalne demokratije je već stalna saradnja ove dvije organizacije, te u cilju daljeg nastavka dogovorena je posjeta u septembru, gdje bi također, kao i svakoga puta bio predstavljen novi vid masaža u svrhu terapije.