BiH    |    ENG

Edukacija za učenika


Dana 07.05.2014.god. na poziv Predsjednika savjeta i Sekretara Mjesne zajednice „Trg oslobođenja-Centar“  Menadžerica Sigurne kuće Mubera Hodžić Lemeš i koordinatorica Nataša Mujkanović vodile su edukativnu radionicu   za 50 učenik/ca osmih razreda OŠ „Safvet beg Bašagić“ na temu „Nasilje u porodici“ i „Nasilje u adolescentskim vezama“.Radionica je interaktivnog karaktera  s ciljem upoznavanja učenika/ca sa problematikom nasilja – kako prepoznati nasilje, o oblicima i vrstama nasilja, kome i na koji naćin se može  obratiti za pomoć u slučaju nasilja, o postojanju SOS telefona za prijavu nasilja, kao i o radu i djelovanju Sigurne kuće.Takođe je prikazan i kratki  edukativni film na temu „Nasilje u adolescentskim vezama“ koji je podstakao pisutne na diskusiju i promišljanje da nasilje nije prihvatljivo i da za nasilje nema opravdanja.