BiH    |    ENG

Zahvalnica Vijeću mladih Općine Ilidža
U mjesecu septembru Sigurnu kuću su posjetile predstavnice/i Vijeća mladih Općine Ilidža.

Prilikom posjete uručena im je zahvalnica za podršku i saradnju.

Naime, u mjesecu maju aktivisti Vijeća mladih  pozvali su Fondaciju lokalne demokratije, da za njihove članove u prostorijama Općine Ilidža održe predavanje i upoznaju ih više o oblasti nasilja u porodici.

Također  aktivisti  su sakupili i  novačana sredstava, koja su iskorištena za kupovinu slatkiša za najmlađe smještene u Sigurnoj kući.

Lijevo Nataša Mujkanović- koordinatorica u Sigurnoj kući sa aktivistima Vijeća mladih

Ovoga puta razgovaralo se  o nastavku saradnje s ciljem podizanja svjesti o problemu nasilja nad ženama i djecom.Menadžerica Sigurne kuće, Mubera Hodžić- Lemeš u razgovoru sa mladim aktivistima


Vijeće mladih je predložilo i uključivanje I Vijeća mladih iz Švedske (BHUF) sa kojima imaju zajedničku saradnju, a koji su već pokazali interes za saradnjom sa Sigurnom kućom. U narednom period, odnosno već u oktobru dogovorena je  organizovana posjeta predstavnika Vijeća mladih iz Švedske Sigurnoj kući.